ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

skola   Jednou z dominant Lipova je škola. O počátcích řízené výchovy a vzdělávání v Lipově můžeme uvažovat už v době husitské. Dosti značný rozvoj školství v Lipově nastal až v období panování strážnických Žerotínů v polovině 16. století, kteří zakládali ve svých poddanských vsích bratrské sbory a při nich školy. Během 17. a 18 století je v Lipově doložena existence několika knězů, kaplanů a učitelů, jež zde šířili vzdělanost . V roce 1787, jak uvádí tzv. školská fasse, navštěvovalo lipovskou školu dohromady 161 žáků z Louky a z Lipova. Původní školní chaloupka byla tak sešlá, že se muselo vyučovat v různě najatých místnostech.

   Až v roce 1868 byla otevřena jednopatrová dvoutřídní budova, která tvořila základ dalšího budování školního komplexu. V roce 1889 byla dvoutřídní obecná škola rozšířena na trojtřídní, v roce 1902 byla otevřena čtvrtá a o pět let později roku 1907 pátá třída.

   15. 1. 1922 vznikla jednotřídní měšťanská škola, avšak až po dalších rozšiřovacích stavebních úpravách byla 7. září 1925 uvedena do provozu budova měšťanské školy, k níž byla připojena i tělocvična a ředitelský domek. Z významných osobností, jež zde v těchto a pozdějších letech působily, uveďme alespoň J. Vojkůvku, prvního ředitele měšťanské školy J. Úlehlu, prof. J. Podpěru, prof. J. Klvaňu, prof. V. Úlehlu, J. Hlubíka, V. Klusáka a další.

   V roce 1972 byl objekt měšťanské školy prodloužen jižním směrem o patrovou, podsklepenou přístavbu s plochou střechou. V suterénu byla vybudována centrální kotelna (původně na tuhá paliva, dnes plynová). Ve dvoře mezi tělocvičnou a vestibulem byl vestavěn pavilon šaten.

   Roku 1982 byl na místě školního domku vybudován samostatní stravovací pavilon s kuchyní. S objekty školy byl propojen spojovacím krčkem v úrovni patra. 

   Další rekonstrukce byla provedena až v letech 1995 - 1996 na národní (obecné) škole. Ta zahrnovala přestavbu hygienického zařízení a šaten kolem schodiště dnešního 1. stupně a propojení obecné a měšťanské školy v prvním patře. Část terasy byla využita pro zařízení kanceláře (dnešní kabinet výchovného poradce).

   V roce 2004 byla odložena plánovaná rekonstrukce celého školního objektu, včetně kuchyně a tělocvičny. Ta byla zahájena až v dubnu roku 2006 první etapou, do níž patřilo zbourání staré a postavení nové tělocvičny, výstavba nových šaten a dvou nových moderních učeben s projektory a jednou interaktivní tabulí Active Board (Př - Ze, Che - Fy), vybudování cvičného bytu (vaření, šití), rekonstrukce všech učeben a kabinetů (nové podlahy, elektrické rozvody, topení, vymalování) a výstavba atria. Druhá etapa přestavby byla zahájena v červnu 2007 (výměna oken, venkovní zateplení, fasáda, rekonstrukce střešního systému a zejména rekonstrukce školní jídelny). Rok poté byla celá rekonstrukce školy zakončena výstavbou nového školního hřiště s umělým povrchem, to je nyní pronajímáno i veřejnosti.

   Důležitým mezníkem v historii této školy byla změna názvu na "Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov", na počest 100. výročí narození člověka, který byl významným učitelem, odbojářem a štkpt. zahraniční armády. Stalo se tak 1. června 2005.

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

logo