ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Historie Ceny

   Od roku 2007 se na naší škole každoročně uděluje Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových. Ta vznikla z popudu některých členů této rodiny, zejména pak díky Jaroslavu Pařenicovi. „Cena“ se dodnes uděluje jako věcné nebo finanční ohodnocení žáků a žákyň ZŠ za nejlepší výsledky ve studiu, sportu, v zájmové činnosti, za příkladné činy atp. Cílem soutěže o "Cenu" je zejména udržování a rozvíjení tradic vlastenectví, principu morálky, spravedlivosti, odporu proti bezpráví a úcty k tradicím. Dále pak cílevědomé vedení mladé generace ke komplexnímu rozvoji a soutěživosti ve školních i v mimoškolních aktivitách. A v neposlední řadě taktéž vytváření prostředí soutěživosti s cílem co nejlepší prezentace ZŠ, obce i regionu. Návrhy na její udělení podávají učitelé ZŠ, popřípadě vedoucí zájmových organizací či pověřený člen obecního zastupitelstva. O jejím udělení rozhoduje komise složená ze dvou členů rodiny Hlubíkových, jednoho člena Školské rady zvoleného za obec Lipov, jednoho člena Sokola Lipov a jednoho člena Školské rady zvoleného za rodiče. Cena představuje dotovaný finanční obnos v celkové výši 25.000 Kč, který je rozložen do dvou podílů, a sice 13.000 Kč a 12.000 Kč. Podíl ve výši 13.000 Kč představuje diplom a věcný nebo peněžitý dar, ten se uděluje nejlepším třem žákům nebo žákyním posledního ročníku ZŠ (za první místo 6.000 Kč, za druhé místo 4.000 Kč, za třetí místo 3.000 Kč). Zbývající podíl "Ceny" ve výši 12.000 Kč je rozdělen mezi žáky, žákyně nebo kolektivy ZŠ formou mimořádných věcných odměn. „Cena“ se předává obvykle začátkem měsíce června.

   První udílení v roce 2007 se kvůli rozsáhlé rekonstrukci konalo na sokolovně. Zúčastnili se jej vzácní hosté, např. Lubislava Mikesková, dcera Jaromíra Hlubíka, její manžel Jaroslav Mikeska a především Jaroslav Pařenica, synovec Jaromíra Hlubíka. Někteří z nich se poté tohoto slavnostního aktu zúčastňovali pravidelně. O rok později, roku 2008, se již ocenění předávala na tehdy novém školním hřišti a děje se tak až doposud. Součástí udílení bývá rovněž kulturní program, v němž ukazují svůj um nejen děti z mateřské školky, ale i žáci základní školy. Tato akce je samozřejmě určena i pro veřejnost.

   Poděkování všech dětí a zaměstnanců naší školy patří firmě KOEXPRO Ostrava, a.s. za každoroční finanční dar. Asi nejdůležitějším člověkem v tomto dění byl dlouhodobě prokurista firmy, již zmíněný Ing. Jaroslav Pařenica. Tento na svůj věk velmi vitální člověk bohužel 16. června roku 2016 náhle zemřel. V duchu této tradice však pokračuje dál jeho manželka Naďa.

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

logo