ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Stravovací řád ZŠ

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.
 

Výdej obědů
- probíhá v době od 11.15 do 13.30 hodin ve školní jídelně
- výdej obědů do jídlonosičů probíhá v době od 11.30 do 12.00 ve výdejně školní jídelny
- dozor v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci
- úklid během výdeje zajišťují pracovnice ŠJ
- žáci jsou povinni chovat se v jídelně slušně a ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
- zakazuje se vynášení jídla a nádobí z vyhrazených prostorů jídelny
- dle vyhlášky není možné odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě
1. dne nepřítomnosti (nemoc)
- veškeré připomínky k provozu školní jídelny lze hlásit vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy
 

Výdej svačinek
- probíhá ve školní jídelně v době velké přestávky
 

Placení obědů a svačinek
- obědy i svačinky se platí bezhotovostně z účtu formou inkasa nebo v hotovosti v kanceláři u paní Matulové, vedoucí školní jídelny, vždy poslední týden v měsíci v době od 7.00 do 11.30 hodin
- stravné se platí zálohově, tzn. na následující měsíc předem takto:
počet vyučovacích dní x cena oběda, přitom zároveň odpočítáme odhlášené obědy či svačinky uplynulého měsíce; dle vyhlášky není možné, aby strávník ŠJ "odebíral oběd na dluh".
Každý 1. týden v měsíci srážíme z Vašeho účtu platbu.
- pokud nebude stravné uhrazeno (týká se pouze hotovosti) v daném termínu, bude žák upozorněn a pokud ani poté neuhradí dlužnou částku, nemusí mu být vydán oběd
- v ceně svačin jsou zahrnuty náklady na potraviny a provozní náklady (věcné a mzdové)
- výše cenového normativu je stanovena v příloze 2 vyhlášky 107/2005Sb. - podle cen potravin v místě obvyklých

CENA OBĚDŮ

Žáci 1. stupeň

(7 - 10 let)

Žáci 2. stupeň

(11 - 14 let)

Žáci 2. stupeň

(15 - 18 let)

Zaměstnanci

Cizí strávníci

21,- Kč

23,- Kč

25,- Kč

25,- Kč

60,- Kč

 

CENA SVAČINEK

Malá svačina (žáci 1. stupeň)

Velká svačina (žáci 2. stupeň)

12,- Kč

16,- Kč


Odhlašování a přihlašování obědů

- obědy se odhlašují vždy den předem do 14.00 hodin osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky nebo zasláním SMS zprávy na číslo: 727 847 670
(v případě zaslání SMS zprávy musí být uvedeno: jméno a příjmení žáka, třída a datum od kdy bude žák nepřítomen)
- lze využít i záznamník pouze do školní jídelny - tel.: 518 338 238
- v případě náhlé nepřítomnosti (nemoc) je nutné oběd odhlásit nejpozději do 7.00 hodin ráno
- stejný postup je i při přihlašování dětí ke stravování po nepřítomnosti dítěte
Pokud je strávník nepřítomen několik dní, potom se již od druhého dne nejedná o školní stravování (§122 odst. 2 zákona 561/2004Sb.)
V případě neodhlášené stravy může školní jídelna účtovat požadovanou úhradu finanční částky stanovenou ředitelem školy v jiné výši než je úplata za poskytnuté jídlo v rámci školního stravování. ŠJ může účtovat nejen náklady na potraviny, ale také cenu nákladů provozních (věcné a mzdové) připadající na cenu zhotovení jídla a to v plné výši tj. 60,- Kč.


Tento stravovací řád nabývá platnosti dne 1. 5. 2019


Vedoucí ŠJ: Bc. Barbora Matulová            Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Petr Galečka
 

Jídelna

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
1
30
1
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zakončení šk. roku a vyhlášení Ceny A. a J. Hlubíkových 4