ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Stravovací řád ZŠ

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Výdej obědů

 • probíhá v době od 11.15 do 13.30 hodin ve školní jídelně
 • výdej obědů do jídlonosičů probíhá v době od 11.30 do 12.00 ve výdejně školní jídelny
 • výdej stravy pro děti mateřské školy v jídelně ZŠ probíhá od: 8.30 (přesnídávka), 11.30 (oběd), 14.00 (svačina)
 • dozor v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci
 • úklid během výdeje zajišťují pracovnice ŠJ
 • žáci jsou povinni chovat se v jídelně slušně a ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • zakazuje se vynášení jídla a nádobí z vyhrazených prostorů jídelny
 • dle vyhlášky není možné odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc)
 • veškeré připomínky k provozu školní jídelny lze hlásit vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy

Výdej svačinek

 • připravované svačinky, ve školní kuchyni, jsou baleny do jednorázových mikrotenových sáčků a roznášeny žákům do tříd pověřeným zaměstnancem v době velké přestávky (9.10 – 9.30)

Výdej stravy pro děti ve třídě MŠ:

Přesnídávka:

 • pověřená pracovnice připraví přesnídávku na výdejní okýnko, starší děti si naservírují na tácek jídlo a odnesou ke svému stolku, poté si přinesou šálek s nápojem, mladší děti mají vše připraveno na stolečku
 • po zkonzumování přesnídávky jsou děti vedeny k tomu, aby si po sobě řádně uklidily, talíř a sklenici odnášejí na okýnko
 • po výdeji přesnídávky pracovnice provede úklid použitého nádobí (mytí v myčce), setře stolečky

Oběd:

 • pracovnice připraví nádobí k výdeji oběda pro děti MŠ v jídelně ZŠ (příprava a roznesení nápojů, přichystání polévkových talířů, lžiček a příborů)
 • výdej polévky - děti se usadí ke stolu, poté vyčkají příchodu pracovnice, která nalévá polévku dětem z teriny do talířů
 • po zkonzumování polévky si každé dítě odnese talíř na okýnko
 • výdej hlavního jídla – děti si hlavní jídlo přinesou ke stolu samy (menší děti mají maso nakrájené na malé kousky)
 • po zkonzumování obědu si každé dítě odnese talíř, příbor a sklenici na okýnko
 • po výdeji hlavního jídla pracovnice provede běžný úklid (setření stolečků, desinfekci...)

Svačina:

 • pověřená pracovnice připraví odpolední svačinku a nápoj ve školní kuchyni
 • výdej svačiny – pověřená pracovnice roznese nápoje, přichystá svačinku na nerezové tácky, které přinese dětem ke stolečku
 • po zkonzumování svačiny si děti po sobě vše uklidí
 • pracovnice provede úklid

Placení obědů a svačinek

 • obědy i svačinky se platí bezhotovostně z účtu formou inkasa nebo v hotovosti (POUZE VYJÍMEČNĚ) v kanceláři u paní Škopíkové, vedoucí školní jídelny, vždy poslední týden v měsíci v době od 7.00 do 9.30 hodin
 • stravné se platí zálohově, tzn. na následující měsíc předem takto:

počet vyučovacích dní x cena oběda, přitom zároveň odpočítáme odhlášené obědy či svačinky uplynulého měsíce; dle vyhlášky není možné, aby strávník ŠJ "odebíral oběd na dluh". Každý 1. týden v měsíci srážíme z Vašeho účtu platbu.

 • pokud nebude stravné uhrazeno (týká se pouze hotovosti) v daném termínu, bude žák upozorněn a pokud ani poté neuhradí dlužnou částku, nemusí mu být vydán oběd
 • v ceně svačin jsou zahrnuty náklady na potraviny a provozní náklady (věcné a mzdové)
 • výše cenového normativu je stanovena v příloze 2 vyhlášky 107/2005Sb. - podle cen potravin v místě obvyklých

CENA OBĚDŮ

Žáci 1. stupeň

(7 - 10 let)

Žáci 2. stupeň

(11 - 14 let)

Žáci 2. stupeň

(15 - 18 let)

Zaměstnanci

 

Cizí strávníci

30,- Kč

33,- Kč

35,- Kč

35,- Kč

85,- Kč

CENA ŠKOLNÍ SVAČINKY

22,- Kč

 

Ceny obědů a svačinek:

Děti do 6 let                                                  Děti nad 6 let (s odkladem školní docházky)

Přesnídávka          15,-                                                                            16,-

Oběd                     27,-                                                                            30,-

Svačina                 15,-                                                                            15,-

Celkem                   57,-                                                                                61,-

V ceně obědů a svačinek je zahrnuta cena za nápoje (pitný režim).

Odhlašování a přihlašování obědů

 • obědy se odhlašují vždy den předem do 14.00 hodin prostřednictvím internetových stránek nebo nejpozději do 7.00 hodin ráno osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky nebo zasláním SMS zprávy na číslo: 727 847 670 (v případě zaslání SMS zprávy musí být uvedeno: jméno a příjmení žáka, dítěte, třída a datum od kdy bude žák nepřítomen)
 • v případě náhlé nepřítomnosti (nemoc) je nutné oběd odhlásit nejpozději do 7.00 hodin ráno
 • stejný postup je i při přihlašování dětí ke stravování po nepřítomnosti dítěte

Pokud je strávník nepřítomen několik dní, potom se již od druhého dne nejedná o školní stravování (§122 odst. 2 zákona 561/2004Sb.).

V případě neodhlášené stravy může školní jídelna účtovat požadovanou úhradu finanční částky stanovenou ředitelem školy v jiné výši než je úplata za poskytnuté jídlo v rámci školního stravování. ŠJ může účtovat nejen náklady na potraviny, ale také cenu nákladů provozních (věcné a mzdové) připadající na cenu zhotovení jídla a to v plné výši tj. 85,- Kč.

 

Tento stravovací řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2023

Vedoucí ŠJ:    Lucie Škopíková                                Ředitel ZŠ a MŠ:       Mgr. Petr Galečka

 

Jídelna

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

logo