ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Stravovací řád ZŠ

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

 

Výdej obědů

 • probíhá v době od 11.15 do 13.30 hodin ve školní jídelně
 • výdej obědů do jídlonosičů probíhá v době od 11.30 do 12.00 ve výdejně školní jídelny
 • dozor v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci
 • úklid během výdeje zajišťují pracovnice ŠJ
 • žáci jsou povinni chovat se v jídelně slušně a ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • zakazuje se vynášení jídla a nádobí z vyhrazených prostorů jídelny
 • dle vyhlášky není možné odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc)
 • veškeré připomínky k provozu školní jídelny lze hlásit vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy

 

Výdej svačinek

 • probíhá ve školní jídelně v době velké přestávky

 

Placení obědů a svačinek

 • obědy i svačinky se platí bezhotovostně z účtu formou inkasa nebo v hotovosti v kanceláři u paní Matulové, vedoucí školní jídelny, vždy poslední týden v měsíci v době od 7.00 do 11.30 hodin
 • stravné se platí zálohově, tzn. na následující měsíc předem takto:

počet vyučovacích dní x cena oběda, přitom zároveň odpočítáme odhlášené obědy či svačinky uplynulého měsíce; dle vyhlášky není možné, aby strávník ŠJ "odebíral oběd na dluh".

Každý 1. týden v měsíci srážíme z Vašeho účtu platbu.

 • pokud nebude stravné uhrazeno (týká se pouze hotovosti) v daném termínu, bude žák upozorněn a pokud ani poté neuhradí dlužnou částku, nemusí mu být vydán oběd
 • v ceně svačin jsou zahrnuty náklady na potraviny a provozní náklady (věcné a mzdové)
 • výše cenového normativu je stanovena v příloze 2 vyhlášky 107/2005Sb. - podle cen potravin v místě obvyklých

 

CENA OBĚDŮ

Žáci 1. stupeň

(7 - 10 let)

Žáci 2. stupeň

(11 - 14 let)

Žáci 2. stupeň

(15 - 18 let)

Zaměstnanci

 

Cizí strávníci

 

22,- Kč

 

25,- Kč

 

27,- Kč

 

 

27,- Kč

 

70,- Kč

 

 

 

 

CENA SVAČINEK

Malá svačina                              Velká svačina

(žáci 1. stupeň)                         (žáci 2. stupeň)

 

12,- Kč                                           16,- Kč

 

 

Odhlašování a přihlašování obědů

 • obědy se odhlašují vždy den předem do 14.00 hodin osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky nebo zasláním SMS zprávy na číslo: 727 847 670 (v případě zaslání SMS zprávy musí být uvedeno: jméno a příjmení žáka, třída a datum od kdy bude žák nepřítomen)
 • lze využít i záznamník pouze do školní jídelny - tel.: 518 338 238
 • v případě náhlé nepřítomnosti (nemoc) je nutné oběd odhlásit nejpozději do 7.00 hodin ráno
 • stejný postup je i při přihlašování dětí ke stravování po nepřítomnosti dítěte

Pokud je strávník nepřítomen několik dní, potom se již od druhého dne nejedná o školní stravování (§122 odst. 2 zákona 561/2004Sb.).

V případě neodhlášené stravy může školní jídelna účtovat požadovanou úhradu finanční částky stanovenou ředitelem školy v jiné výši než je úplata za poskytnuté jídlo v rámci školního stravování. ŠJ může účtovat nejen náklady na potraviny, ale také cenu nákladů provozních (věcné a mzdové) připadající na cenu zhotovení jídla a to v plné výši tj. 70,- Kč.

 

Tento stravovací řád nabývá platnosti dne 1. 11. 2021

 

Vedoucí ŠJ:    Bc. Barbora Matulová                       Ředitel ZŠ a MŠ:       Mgr. Petr Galečka

 

Jídelna

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

logo