ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Stravovací řád ZŠ

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Výdej obědů

 • probíhá v době od 11.15 do 13.30 hodin ve školní jídelně
 • výdej obědů do jídlonosičů probíhá v době od 11.30 do 12.00 ve výdejně školní jídelny
 • dozor v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci
 • úklid během výdeje zajišťují pracovnice ŠJ
 • žáci jsou povinni chovat se v jídelně slušně a ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • zakazuje se vynášení jídla a nádobí z vyhrazených prostorů jídelny
 • dle vyhlášky není možné odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc)
 • veškeré připomínky k provozu školní jídelny lze hlásit vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy

Placení obědů

 • obědy se platí bezhotovostně z účtu formou inkasa nebo v hotovosti (POUZE VYJÍMEČNĚ) v kanceláři u paní Škopíkové, vedoucí školní jídelny, vždy poslední týden v měsíci v době od 7.00 do 9.30 hodin
 • stravné se platí zálohově, tzn. na následující měsíc předem takto:

počet vyučovacích dní x cena oběda, přitom zároveň odpočítáme odhlášené obědy či svačinky uplynulého měsíce; dle vyhlášky není možné, aby strávník ŠJ "odebíral oběd na dluh". Každý 1. týden v měsíci srážíme z Vašeho účtu platbu.

 • pokud nebude stravné uhrazeno (týká se pouze hotovosti) v daném termínu, bude žák upozorněn a pokud ani poté neuhradí dlužnou částku, nemusí mu být vydán oběd
 • výše cenového normativu je stanovena v příloze 2 vyhlášky 107/2005 Sb. - podle cen potravin v místě obvyklých

CENA OBĚDŮ

Žáci 1. stupeň

(7 - 10 let)

Žáci 2. stupeň

(11 - 14 let)

Žáci 2. stupeň

(15 - 18 let)

Zaměstnanci

 

Cizí strávníci

30,- Kč

33,- Kč

35,- Kč

35,- Kč

95,- Kč

 

Odhlašování a přihlašování obědů

 • obědy na následující den se odhlašují elektronicky vždy den předem pouze do 14.00 hodin (Po – Pá), po této hodině není odhlášení tímto způsobem možné
 • osobně u vedoucí školní jídelny
 • telefonicky nebo zasláním SMS zprávy na číslo: 727 847 670 (v případě zaslání SMS zprávy musí být uvedeno: jméno a příjmení žáka, třída a datum, od kdy bude žák nepřítomen)
 • v případě náhlé nepřítomnosti (nemoc) je nutné oběd odhlásit nejpozději do 7.00 hodin ráno!
 • stejný postup je i při přihlašování dětí ke stravování po nepřítomnosti dítěte

Pokud je strávník nepřítomen několik dní, potom se již od druhého dne nejedná o školní stravování (§122 odst. 2 zákona 561/2004Sb.).

V případě neodhlášené stravy může školní jídelna účtovat požadovanou úhradu finanční částky stanovenou ředitelem školy v jiné výši než je úplata za poskytnuté jídlo v rámci školního stravování. ŠJ může účtovat nejen náklady na potraviny, ale také cenu nákladů provozních (věcné a mzdové) připadající na cenu zhotovení jídla a to v plné výši tj. 95,- Kč.

 

Tento stravovací řád nabývá platnosti dne 1. 2. 2024

Vedoucí ŠJ:    Lucie Škopíková                                Ředitel ZŠ a MŠ:       Mgr. Petr Galečka

 

Jídelna

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

logo