ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Stravovací řád MŠ

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

 

Výdej stravy:

Přesnídávka:

- pracovnice výdejny připraví přesnídávku na výdejní okýnko, starší děti si sami prostírají podložky, naservírují si na tácek jídlo a odnesou ke svému stolku, poté si přinesou šálek s nápojem, mladší děti mají vše připraveno na stolečku

- po zkonzumování svačiny jsou děti vedeny k tomu, aby si po sobě řádně uklidily

- podložky zůstávají na stole - ty uklidí pracovnice výdejny

Oběd:

- mladší děti mají prostřeno na stolku, starší děti si prostírají sami, poté děti vyčkají příchodu pracovnice výdejny - nalije jim polévku do talíře

- po zkonzumování polévky si každý odnese talíř na okýnko a vezme si hlavní jídlo a vrací se zpět na své místo - menší děti mají maso nakrájené na malé kousky

- po zkonzumování oběda si každý odnese talíř, příbor a sklenici, podložka zůstane na stole - tu setře a uklidí pracovnice výdejny

Svačina:

- starší děti si sami připraví podložku, šálek s nápojem, tácek se svačinou, mladší děti mají prostřeno

- po zkonzumování svačiny si děti vše po sobě uklidí - mimo podložky tu opět uklidí pracovnice výdejny

- dozor v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci

- paní učitelky vedou děti ke správnému stolování (aby se chovaly slušně a ohleduplně) v souladu s hygienickými a společenskými pravidly

- odnášení přesnídávek, svačin nebo jakýkoliv pokrmů z MŠ není z hygienických důvodů možné

- při odběru oběda není možné vydat doplňková jídla (přesnídávky, svačiny)

- pokud je dítě v mateřské škole nepřítomné několik dní, nejedná se již od druhého dne o školní stravování (§122 odst. 2 zákona 561/2004Sb.)

- dle vyhlášky není možné odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc)

- výdej obědů do jídlonosičů probíhá v době od 11.30 do 12.00 ve výdejně školní jídelny

- veškeré připomínky k provozu školní jídelny lze hlásit vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy

 

Odhlašování a přihlašování stravy:

- Obědy i odpolední svačinky se odhlašují vždy den předem do 14.00 hodin nebo nejpozději do 7.00 hodin ráno osobně u vedoucí školní jídelny, do sešitu umístěného v budově MŠ, telefonicky nebo zasláním SMS zprávy na číslo: 727 847 670 (v případě zaslání SMS zprávy musí být uvedeno: jméno a příjmení dítěte, třída, datum, od kdy bude dítě v MŠ nepřítomné), lze využít i záznamník do školní jídelny - tel.: 518 338 238

- v případě náhlé nepřítomnosti (nemoc) je nutné oběd odhlásit nejpozději do 7.00 hodin ráno

- stejný postup je i při přihlašování dětí ke stravování po nepřítomnosti dítěte

V případě neodhlášené stravy může školní jídelna účtovat požadovanou úhradu finanční částky stanovenou ředitelem školy v jiné výši než je úplata za poskytnuté jídlo v rámci školního stravování. ŠJ může účtovat nejen náklady na potraviny, ale také cenu nákladů provozních (věcné a mzdové) připadající na cenu zhotovení jídla a to v plné výši tj. 60,- Kč.

 

Platba stravného:

- přesnídávky, obědy i svačinky se platí bezhotovostně z účtu formou inkasa

- každý 1. týden v měsíci srážíme z Vašeho účtu platbu.

- stravné se platí zálohově, tzn. na následující měsíc předem takto:

počet dní x cena, přitom zároveň odpočítáme odhlášené obědy či svačinky uplynulého měsíce; dle vyhlášky není možné, aby strávník ŠJ "odebíral oběd na dluh"

- ve výjimečných případech lze stravné platit i v hotovosti, v tomto případě se stravné účtuje vždy za minulý měsíc (počet odebraných svačinek, obědů x cena), pouze na začátku školního roku - první týden v září se stravné platí zálohově, tzn. předem na měsíc září

- výše cenového normativu je stanovena v příloze 2 vyhlášky 107/2005 Sb. - podle cen potravin v místě obvyklých

 

Ceny obědů a svačinek:  
  Děti do 6 let  Děti nad 6 let (s odkladem školní docházky)
Přesnídávka  11,- 11,-
Oběd  19,- 21,-
Svačina   6 ,- 6,-
Celkem   36,- 38,-

 

V ceně obědů a svačinek je zahrnuta cena za nápoje (pitný režim).

 

Tento stravovací řád nabývá platnosti dne 1. 5. 2019

 

Vedoucí ŠJ: Bc. Barbora Matulová                              Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Petr Galečka

Jídelna

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
1
30
1
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zakončení šk. roku a vyhlášení Ceny A. a J. Hlubíkových 4