ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Stravovací řád MŠ

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

 

Výdej stravy:

Přesnídávka:

 • pracovnice výdejny připraví přesnídávku na výdejní okýnko, starší děti si sami prostírají podložky, naservírují si na tácek jídlo a odnesou ke svému stolku, poté si přinesou šálek s nápojem, mladší děti mají vše připraveno na stolečku
 •  po zkonzumování svačiny jsou děti vedeny k tomu, aby si po sobě řádně uklidily
 • podložky zůstávají na stole - ty uklidí pracovnice výdejny

Oběd:

 • mladší děti mají prostřeno na stolku, starší děti si prostírají sami, poté děti vyčkají příchodu pracovnice výdejny - nalije jim polévku do talíře
 • po zkonzumování polévky si každý odnese talíř na okýnko a vezme si hlavní jídlo a vrací se  zpět na své místo - menší děti mají maso nakrájené na malé kousky
 • po zkonzumování oběda si každý odnese talíř, příbor a sklenici, podložka zůstane na stole - tu setře a uklidí pracovnice výdejny

Svačina:

 • starší děti si sami připraví podložku, šálek s nápojem, tácek se svačinou, mladší děti mají prostřeno
 • po zkonzumování svačiny si děti vše po sobě uklidí - mimo podložky tu opět uklidí pracovnice výdejny

Dohled v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci.

Paní učitelky vedou děti ke správnému stolování (aby se chovaly slušně a ohleduplně) v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

Odnášení přesnídávek, svačin nebo jakýkoliv pokrmů z MŠ není z hygienických důvodů možné, při odběru oběda není možné vydat doplňková jídla (přesnídávky, svačiny).

Pokud je dítě v mateřské škole nepřítomné několik dní, nejedná se již od druhého dne o školní stravování (§122 odst. 2 zákona 561/2004Sb.).

Dle vyhlášky není možné odebírat školní oběd do jídlonosičů, pouze v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc).

Výdej obědů do jídlonosičů probíhá v době od 11.30 do 12.00 ve výdejně školní jídelny.

Veškeré připomínky k provozu školní jídelny lze hlásit vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy.

 

Odhlašování a přihlašování stravy:

 • obědy i odpolední svačinky na následující den se odhlašují elektronicky vždy den předem pouze do 14.00 hodin (Po – Pá), po této hodině není odhlášení tímto způsobem možné
 • osobně u vedoucí školní jídelny
 • telefonicky nebo zasláním SMS zprávy na číslo: 727 847 670 (v případě zaslání SMS zprávy musí být uvedeno: jméno a příjmení dítěte, datum, od kdy bude dítě v MŠ nepřítomné)
 • v případě náhlé nepřítomnosti (nemoc) je nutné oběd odhlásit nejpozději do 7.00 hodin ráno!
 • stejný postup je i při přihlašování dětí ke stravování po nepřítomnosti dítěte

V případě neodhlášené stravy může školní jídelna účtovat požadovanou úhradu finanční částky stanovenou ředitelem školy v jiné výši než je úplata za poskytnuté jídlo v rámci školního stravování. ŠJ může účtovat nejen náklady na potraviny, ale také cenu nákladů provozních (věcné a mzdové) připadající na cenu zhotovení jídla a to v plné výši tj. 95,- Kč.

 

Platba stravného:

 • přesnídávky, obědy i svačinky včetně školného se platí bezhotovostně z účtu formou inkasa
 • každý 1. týden v měsíci se sráží z Vašeho účtu platba
 • stravné se platí zálohově, tzn. na následující měsíc předem takto:     

počet dní x cena, přitom zároveň odpočítáme odhlášené obědy či svačinky uplynulého měsíce.

Dle vyhlášky není možné, aby strávník ŠJ "odebíral oběd na dluh".

Výše cenového normativu je stanovena v příloze 2 vyhlášky 107/2005 Sb. - podle cen potravin v místě obvyklých.

 

Ceny obědů a svačinek:

Děti do 6 let                                                  Děti nad 6 let (s odkladem školní docházky)

Přesnídávka                15,-                                                                            16,-

Oběd                           27,-                                                                            30,-

Svačina                       15,-                                                                            15,-

Celkem                         57,-                                                                                61,-

V ceně obědů a svačinek je zahrnuta cena za nápoje (pitný režim).

 

Tento stravovací řád nabývá platnosti dne 1. 2. 2024.

 

Vedoucí ŠJ:    Lucie Škopíková                                   Ředitel ZŠ a MŠ:       Mgr. Petr Galečka

 

Jídelna

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

logo