ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Provozní řád ŠJ

Výdej stravy
- výdej stravy pro žáky a zaměstnance školy probíhá v pracovní dny denně od 11.15 do 13.30 hodin
- výdej stravy pro cizí strávníky probíhá v době od 11.30 do 12.00 hodin ve výdejně školní jídelny
- výdej stravy pro děti mateřské školy probíhá od 11.30 (mladší děti), ve 12.00 (starší děti)
- školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně, svačiny pro základní školu, přesnídávky a svačiny pro mateřskou školu
- strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci jídla.
- vydané jídlo (obědy, svačiny) je určeno k přímé konzumaci ve školní jídelně, je zakázáno vynášet jídlo a nádobí z prostoru školní jídelny
- v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc) lze stravu odebrat do čistých, nepoškozených jídlonosičů ve školní výdejně – NE přes ,,okýnko“ v jídelně
Stravovací řád je vyvěšen v jídelně, na internetových stránkách školy, rovněž byli rodiče informováni písemnou formou o podmínkách stravování.
Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně, na internetových stánkách školy a je vypracováván vždy týden dopředu. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.


Dozor ve školní jídelně
- dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní pověření pracovníci školy
- rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní jídelně
- pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí
- dbá nad bezpečností stravujících se žáků
- dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků
- zamezují vstupu rodičů žáků do školní jídelny
- dozor reguluje osvětlení a větrání ve školní jídelně
Běžný úklid během pracovní doby zajišťují pracovníci školní kuchyně.
Veškeré připomínky k provozu školní jídelny lze hlásit vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy.


Provozní řád nabývá platnosti dne 1. 5. 2019


Vedoucí ŠJ: Bc. Barbora Matulová                      Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Petr Galečka

Jídelna

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

logo