ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Provozní řád ŠJ

Výdej stravy

 • výdej stravy pro žáky a zaměstnance školy probíhá v pracovní dny denně od 11.15 do 13.30 hodin
 • výdej stravy pro cizí strávníky probíhá v době od 11.30 do 12.00 hodin ve výdejně školní jídelny
 • výdej stravy pro děti mateřské školy probíhá od 11.30 (mladší děti), ve 12.00 (starší děti)
 • školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně, přesnídávky a svačiny pro mateřskou školu
 • strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh, žáci nesmí být nuceni ke konzumaci jídla
 • vydané jídlo je určeno k přímé konzumaci ve školní jídelně, je zakázáno vynášet jídlo a nádobí z prostoru školní jídelny
 • v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc) lze stravu odebrat do čistých, nepoškozených jídlonosičů ve školní výdejně – NE přes výdejní okýnko v jídelně

Stravovací řád je vyvěšen v jídelně, na internetových stránkách školy, rovněž byli rodiče informováni písemnou formou o podmínkách stravování.

Jídelní lístek je zpracován vždy týden předem a vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a na internetových stánkách školy. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

Dohled ve školní jídelně

 • dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní pověření pracovníci školy
 • rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní jídelně
 • pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí
 • dbá nad bezpečností stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků
 • zamezuje vstupu rodičů žáků do školní jídelny
 • dohled reguluje osvětlení a větrání ve školní jídelně

Běžný úklid během pracovní doby zajišťují pracovníci školní kuchyně.

Veškeré připomínky k provozu školní jídelny lze hlásit vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy.

 

Provozní řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2023

 

Vedoucí ŠJ:    Lucie Škopíková                                         Ředitel ZŠ a MŠ:        Mgr. Petr Galečka  

 

Jídelna

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

logo