ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Provozní řád ŠJ

Výdej stravy

 • výdej stravy pro žáky a zaměstnance školy probíhá v pracovní dny denně od 11.15 do 13.30 hodin
 • výdej stravy pro cizí strávníky probíhá v době od 11.30 do 12.00 hodin ve výdejně školní jídelny
 • výdej stravy pro děti mateřské školy probíhá od 11.30 (mladší děti), ve 12.00 (starší děti)
 • výdej stravy pro děti mateřské školy v jídelně ZŠ probíhá od: 8.30 (přesnídávka), 11.30 (oběd), 14.00 (svačina)
 • výdej a příprava školních svačin pro žáky a zaměstnance školy probíhá ve školní kuchyni, svačiny jsou baleny do jednorázových mikrotenových sáčků a roznášeny žákům do tříd pověřeným zaměstnancem v době velké přestávky (9.10 – 9.30)
 • školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně, svačiny pro základní školu, přesnídávky a svačiny pro mateřskou školu
 • strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci jídla.
 • vydané jídlo je určeno k přímé konzumaci ve školní jídelně, je zakázáno vynášet jídlo a nádobí z prostoru školní jídelny
 • v případě 1. dne nepřítomnosti (nemoc) lze stravu odebrat do čistých, nepoškozených jídlonosičů ve školní výdejně – NE přes výdejní okýnko v jídelně

Stravovací řád je vyvěšen v jídelně, na internetových stránkách školy, rovněž byli rodiče informováni písemnou formou o podmínkách stravování.

Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně, na internetových stánkách školy a je vypracováván vždy týden dopředu. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

 

Dozor ve školní jídelně

 • dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní pověření pracovníci školy
 • rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní jídelně
 • pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí
 • dbá nad bezpečností stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků
 • zamezuje vstupu rodičů žáků do školní jídelny
 • dozor reguluje osvětlení a větrání ve školní jídelně

Běžný úklid během pracovní doby zajišťují pracovníci školní kuchyně.

Veškeré připomínky k provozu školní jídelny lze hlásit vedoucí školní jídelny, popřípadě řediteli školy.

Provozní řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2022

 

Vedoucí ŠJ:    Lucie Škopíková                                         Ředitel ZŠ a MŠ:        Mgr. Petr Galečka  

 

Jídelna

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

logo