ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Slavnostní zahájení školního roku 2021/22

Informace o slavnostním zahájení a provozu školy

Slavnostní zahájení školního roku 2021/22

Slavnostní zahájení proběhne ve středu 1. 9. 2021 na školním hřišti, začátek bude v 9.00 hod. Při nepříznivém počasí se zahájení přesune do dolní tělocvičny (nutné roušky!!!).

Pro všechny "pravidelné" a nově přihlášené strávníky bude přichystán oběd. Pokud by někdo oběd nechtěl, musí si jej odhlásit.

 

Ochrana dýchacích cest

Žáci, zaměstnanci a další osoby mají povinnost používat k zakrytí dýchacích cest předepsaný ochranný prostředek (žáci do 15 let - rouška, nad 15 let - respirátor třídy FFP2) při vstupu do budovy a ve společných prostorách školy. Žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. 

 

Testování žáků

1. 9. 2021 - testují se žáci 2. - 9. třídy

2. 9. 2021 - testují se žáci 1. třídy

6. a 9. 9. 2021 - testují se všichni žáci

Testování bude probíhat vždy v 1. hodině formou neinvazivních antigenních testů pro samoodběr GENRUI (instruktážní video). U nižších ročníků 1. stupně je po dohodě s vyučujícím a po dodržení všech hygienických opatření možná asistence rodiče.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. 

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole pouze za těchto podmínek:  

  • musí nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách; převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat,
  • používá hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů o přestávce nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
  • při konzumaci oběda včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru,
  • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.

Pokud žák testování neabsolvuje a zároveň odmítne nosit ochranný prostředek dýchacích cest, nebude mu umožněna osobní přítomnost na vzdělávání. Takový žák nebude automaticky omluven (omlouvání dle pravidel školního řádu) a nebude mu poskytována distanční výuka.

 

Všem osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán!

 

Datum vložení: 25. 8. 2021 14:13
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2021 10:40
Autor: Správce Webu

Základní škola

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie