ZŠ a MŠ Lipov
ZŠ a MŠ Jaromíra HlubíkaLipov

Provoz školy od 11. do 22. 1. 2021, hodnocení vzdělávání

Informace k provozu školy od 11. do 22. 1. 2021 a o hodnocení vzdělávání v 1. pololetí

Provoz školy od 11. 1. 2021

V období od 11. do 22. 1. 2021 pokračují v prezenční výuce nadále pouze žáci 1. a 2. třídy. Pravidla pro organizaci výuky, školní družinu a hygienická pravidla zůstávají stejná jako v minulém týdnu.

Žáci 3. - 9. třídy mají opět distanční výuku prostřednictvím platformy Google Suite (sledujte prosím bedlivě vaše školní emaily).

Provoz mateřské školy bude pokračovat v normálním režimu.

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd.

 

Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Výtah z textu tohoto doporučení, které vydalo MŠMT:

Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů.

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:

• účast na distanční výuce;

• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);

• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;

• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;

• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;

• to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;

• to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;

• to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;

• to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky; 

• to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);

• to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;

• to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;

• osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Jak vyplývá z výše uvedeného, je vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií.

 

Celé znění Doporučení - zde:

 

Datum vložení: 8. 1. 2021 14:12
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2021 14:29
Autor: Správce Webu

Základní škola

Rozpis zvonění

otevření školy: 7:10

1. hodina: 7:30 - 8:15

2. hodina: 8:25 - 9:10

3. hodina: 9:30 - 10:15

4. hodina: 10:25 - 11:10

5. hodina: 11:20 - 12:05

6. hodina: 12:15 - 13:00

Odpolední vyučování

7. hodina: 12:35 - 13:20

8. hodina:  13:25 - 14:10

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie